matej.jpg

Noví kněží v naší farnosti a změny bohoslužeb

Spolu s koncem prázdnin se po letech loučíme s pátery Andrzejem a Tadeášem. Od 1. září 2010 se novými duchovními správci svatomatějské farnosti stávají p. Krysztof a p. Mieczys³aw, kteří dříve působili v Sokolově. Dochází také ke změnám v pořadu bohoslužeb.
Bohoslužby v kostele sv. Matěje zůstávají prozatím ve stejné časy. Změny se týkají kostela sv. Václava. Zde budou mše sv. slouženy v neděli v 9h a 18h. Večerní bohoslužby během týdne a v sobotu v 18h se ruší a namísto nich budou od úterý do soboty slouženy mše svaté vždy ráno od 7:30h. O případných dalších změnách budeme včas informovat.