matej.jpg

Z Hostýna až na Velehrad

Nová poutní trasa vede z Hostýna na Velehrad. Je dlouhá šedesát kilometrů a lemují ji dvacetpět zastavení.
Jednou ze zastávek je Fryšták, kde je pohřbený P.Ignásc Stuchlý, první český salesián. Jeden kněz radí všem poutníkům, aby si vzali POP. To je pití, oblečení a pláštěnku. Další zastávky jsou Svatá voda, Pohořelice a Napajedla. Je tasm taky zastávka v Huštěnovicích, která je věnovaná rodačce boromejce Vojtěše Hasmandové, což byla svatá sestřička. Øíká se jí Matka Vojtěcha. K pouti je k dispozici i brožurka.
KT