matej.jpg

Setkání nad katechismem pro dospělé - jarní termíny

Setkání vede jáhen ing. Jan Pečený. Koná vždy ve středu od 18.45 na faře u sv. Matěje; podzimní termíny budou ještě upřesněny.

Vyznání víry

 • 13.2. Bůh Otec všemohoucí, Stvořitel nebe a země
 • 13.3. Ježíš Kristus, jeho jediný Syn, náš Pán, který se zrodil z Marie Panny
 • 17.4. Byl ukřižován a pohřben, vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa
 • 15.5. Duch svatý, svatá církev obecná, společenství svatých
 • 12.6. Odpuštění hříchů, vzkříšení z mrtvých a život věčný

Svátosti

 • září - křest
 • říjen - biřmování
 • listopad - eucharistie
 • prosinec - smíření
 • leden nemocní
 • únor - kněžství
 • březen - manželství