matej.jpg

Proběhla StaroMatějská pouť 2019

24. února 2019 v našem kostele proběhla StaroMatějská pouť ve znamení oslav sv. Matěje podle starého kalendáře. Pouť je již naší tradiční akcí a odkazuje na tradici svatomatějských poutí konaných už od roku 1595, kdy u nás vládl císař Rudolf II. a Praha byla centrem rakouské říše.

Průvod

Pouť začala početným procesím s monstrancí od kaple sv. Jana Nepomuckého a za zpěvu poutních písní procesí pokračovalo do kostela k modllitbě nešpor pod vedením pátera Matúše Kociana. Po nešporách nastala koncertně-vzdělávací část programu, kdy promluvy o okolnostech vzniku matějské pouti připravené manželi Altiorovými a předčítané Marií Hodinářovou byly prokládané zpěvem a hudbou písní z rudolfinské doby v podání souboru Hora Fugit.

Dražba perníkových figurek

Po skončení spirituální části se poutní společenství přesunulo na faru, kde bylo připravené bohaté občerstvení připravené Lucií Chmelovou a Marií Kuldovou. Jako již tradičně proběhla dražba perníkových figurek z proslaveného svatomatějského perníkového betléma, byly vybrány figurky reprezentující kroje z různých regionů naší země.

Všem poutníkům srdečně děkujeme za účast a těšíme se příští rok!

Prohlédněte si fotky z procesí a programu v kostele a také fotky z dražby perníkových figurek na faře od J+J+J Novákových. Pozvánka na akci.