matej.jpg

Májový koncert při kapli sv. Michaela Archanděla

Koncert při kapli sv. Michaela Archanděla, jedné z nejstarších (1693)  datovaných staveb Hanspaulky, zde bude na jeden ze svatomichaelských svátků, který připadá na 8. květen, v porevoluční době již podeváté.

      Tentokráte v podání souboru Capella Michaelis zazní písničky z kancionálu Slavíček rajský, které byly J. J. Božanem vydány přesně před 300 lety. Svižné, jednoduché a melodické nápěvy vtáhnou do zpěvu snad každého. Hudební nástroje vidíme a slyšíme každý rok jiné, ale vždy zajímavé a staré.

      Smyslem této akce není jen koncert, který je vrcholem svátečního dne, ale i sousedské zastavení se, a to většinou při dobrotách připravených místními. A na výročí konce poslední války také nezapomínáme.

DĚKUJEME, ŽE MŮŽEME!