matej.jpg

Farní večer s filmem Apoštol Pavel

V sobotu 30. listopadu od 19:30 na faře u sv. Matěje.