matej.jpg

Adventní koncert 1. 12. 2019

Srdečně vás zveme na tradiční adventní koncert, který se koná na první adventní neděli 1. 12. 2019 od 15 hodin v kostele sv. Matěje.

Soubor Hora Fugit opět bude zpívat české a latinské adventní písně z období renesance a baroka s doprovodem dobových nástrojů.
Koncert nese v češtině 17. století poněkud tajemný podtitul "Vykvetla hůl Árónova". Starozákonní Árónova hůl je symbol Boží moci v rukou Izraelitů, zatímco v Novém zákoně je její vykvetení jedním z mnoha metaforických obrazů Zjevení Panny Marie a Ježíšova příchodu na svět, který byl mnohokrát umělecky ztvárněn.

Těšíme se, že zahájíte letošní advent s námi!

Událost na Facebooku: https://www.facebook.com/events/599297983943663/

Akce se koná za podpory MČ Praha 6 a ŘkF u sv. Matěje.