matej.jpg

Svatomatějská pouť v neděli 13. května

Srdečně zveme na poutní oslavu svátku patrona našeho kostela sv. Matěje. Program začne v 9:30 průvodem od kapličky před farou do kostela, kde bude v 10:00 následovat slavnostní mše svatá. Poté posezení na farní zahradě.