matej.jpg

Křížové cesty v postní době

V kostele sv. Matěje vždy v pátek od 17:30 podle následujícího rozpisu:

16.2.  senioři

23. 2. matky

2. 3.  otcové

9.3.   mládež

16.3. děti - mše svatá je výjimečně u kaple sv. Trojice, křížová cesta se uskuteční u tamější aleje

23.3. pater Matúš Kocian