matej.jpg

Kardinál Dominik Duka v naší farnosti

V neděli 6. května 2018 od 10.00 bude slavit náš otec arcibiskup kardinál Dominik Duka OP mši svatou s udílením svátosti biřmování v kostele sv. Matěje. Srdečně zveme k účasti na této velké slavnosti.