matej.jpg

Fotografie: svátost biřmování a návštěva kardinála Dominika Duky

Díky našim obětavým farním fotografům Jarmile a Jaroslavu Novákovým si opět můžeme prostřednictvím krásných obrázků připomenout poslední akce v naší farnosti.

Svátost biřmování udělená Dominikem kardinálem Dukou ZDE

Posezení na farní zahradě po slavnostní bohoslužbě ZDE

Jarní sousedská pouť u kapličky Michaela Archanděla ZDE