matej.jpg

Duchovní obnova pro manžele

Sobota 26. ledna 2019

Vedení: P. Jaroslav Brož

Od 9:00 do 17:00 na faře u sv. Matěje. Zakončení mší svatou v kostele.

Informace: Jan a Jitka Bláhovi