matej.jpg

Setkání ministrantů a další akce pro děti a mládež

Tento pátek (8.12.) po dětské schůzce proběhne na faře filmová noc pro děti. Začátek po 19. hodině. S sebou spacák a karimatku, případně polštářek, a pokud je to možné, tak nějaký koláč na snídani, večeře bude zajištěna. Konec akce v sobotu v cca 8.30.

V sobotu 9.12. se uskuteční u nás na faře a v kostele setkání mladších ministrantů (tzn. cca od 6 do 15 let), začátek v sobotu v 9.30 na faře. Program: dopoledne prohlídka kostela a nácvik + mše sv., následně hry. Kolem poledne oběd, poté krátká katecheze, soutěže + vyhodnocení, 13.30 - 15.30 fotbálek v tělocvičnách ZŠ Bílá. 16.00 požehnání, rozchod.

15. - 16.12. (pátek až sobota) - Předvánoční výlet, informace viz letáčky.

22.12. (pátek) - roráty pro děti, 6.45 kostel sv. Matěje, večerní dětská mše nebude