matej.jpg

Roráty v naší farnosti

V kostele sv. Matěje se roráty uskuteční ve středu 13.12. od 6:30, u sv. Václava ve středu 20.12. od 6:30, u kaple Nejsvětější Trojice ve čtvrtek 21.12. od 6:30 hod s malou snídaní po skončení, dětské roráty jsou v pátek 22.12. u sv. Matěje od 6:45.