matej.jpg

Křížové cesty v postní době

Vždy v neděli (a na Velký pátek) od 15 hodin dle následujícího harmonogramu:

Křížové cesty
Datum Místo Kdo
5.3. Sv. Matěj Dušan Šulc
12.3. Sv. Matěj Maminky
19.3. Sv. Matěj Tatínkové
26.3. Kaple Nejsv. Trojice, Hadovka Marie Kuldová
2.4. Sv. Matěj Senioři
9.4. Sv. Matěj Děti a mládež, hrají Okenní tabulky
14.4. Sv. Matěj P. Matúš Kocian