matej.jpg

Celostátní setkání mládeže 2017 Olomouc

V srpnu jsme se zúčastnili 5. ročníku celkostátního setkání pro křesťanskou mládež, která se koná každých pět let. Letos se tato akce, která se měla přibližně 7 500 účastníků, konala v Olomouci. Na výběr tam bylo mnoho přednášek, worshopů a jiných zajímavých akcí, které probíhaly na různých místech po celém městě. Více však už v komentářích od naší mládeže:

Zavítali jsme do Olomouce, abychom poznali atmosféru na tak velkém setkání mladých katolíků. Hned při první večerní modlitbě nás uchvátil počet lidí, který se sešel, aby oslavoval, chválil a děkoval Bohu. Každý den po snídani jsme vyrazili na katecheze, které jsme si sami vybrali. Díky vzdálenostem některých prostor od našeho ubytování jsme si prošli Olomouc, ale stálo to za to nejen díky krásám města, ale i duchovnímu nakopnutí. Každé dopoledne byla mše svatá, počasí nám přálo i při výšlapu na Svatý Kopeček, kde měla mše svatá ještě větší kouzlo. Během dní jsme každý potkávali známé, kamarády. Dozvěděli jsme se o akcích, které během roku pořádá pražská arcidiecéze, mohli jsme kdykoliv navštívit jakýkoliv kostel v Olomouci, zajít ke svátosti smíření nebo k přímluvné modlitbě. Byla to dobrá zkušenost a hlavně výzva pro absolvování dalších takových setkání, příště třeba i celosvětové setkání mládeže.

- Lída

Ve dnech 16. – 20. srpna jsme zavítali do Olomouce, abychom se připojili k Celostátnímu setkání křesťanské mládeže. Účastnili jsme se každodenních modliteb, povzbudivých katechezí, bohoslužeb a absolvovali jsme také pouť na Svatý kopeček. Celou dobu nás provázelo heslo Nebojte se!, které naráželo na to, abychom se nebáli hlásit k naší víře a naplňovat Boží plány. Atmosféra byla úžasná, akorát mohlo být víc jídla. Doufáme, že nás toto setkání vnitřně obohatilo a přiblížilo k Bohu.

- Matouš