matej.jpg

Rozloučení s paterem Mieczysławem

V neděli 31.7. se po mši svaté rozloučíme s páterem Mieczysławem, který byl přeložen do nové farnosti. Otci Mieczysławovi děkujeme za jeho službu v naší farnosti a společně přejeme mnoho Božího požehnání, úspěchů a spokojenosti v jeho novém působení.