matej.jpg

Roráty v kapli Nejsvětější Trojice 19. prosince od 6:30

Svatomatějská farnost a Svatovítská kapitula

vás zvou podruhé v 21. století na

R  O  R  Á  T  Y

(mše svatá – R. D. Benedikt Hudema s hudebním doprovodem – zpívá a na dobové nástroje hraje „duchovní hity“ 15. – 21. století Michael Pospíšil a Capella Michaelis)

 

Kam: do kaple Nejsvětější Trojice na Hadovce v Praze 6

Kdy: 19. prosince 2016 od 6.30! (opravdu ráno)

 

Kaple Nejsvětější Trojice (postavena po 1750, uvnitř malba Josefa Navrátila 1858) byla soukromou viniční kaplí při usedlosti Hadovka (nyní ve vlastnictví Petra Kellnera). Kaple je nyní ve správě Svatovítské kapituly. Její další využití je i v našich rukách.