matej.jpg

Roráty s bohoslovci

Rorátní mše svatá s bohoslovci se v kostele sv. Matěje uskuteční v úterý 29.11. od 6:30 hod., v kostele sv. Václava v úterý 20.12. od 6:30 hod.

Zveme také na dětské roráty v kostele sv. Matěje ve čtvrtek 22.12. od 6:45 hod.