matej.jpg

Pořad Velikonočních bohoslužeb a pobožností

Bohoslužby o Velikonocích

Zelený čtvrtek – mše svatá na památku večeře Páně

sv. Matěj – 18:00 hod., poté adorace do 22:00 hod.

sv. Václav – 18:00 hod.

 

Velký pátek – den přísného postu  obřady na památku umučení Páně

sv. Matěj – 15:30 hod., křížová cesta v 15:00 hod.

                      Po obřadech adorace u Božího hrobu.

sv. Václav – 15:30 hod., křížová cesta v 15:00 hod.

 

Bílá sobota  den bdění u Božího hrobu

sv. Matěj – adorace u Božího hrobu od 10:00 hod do 18:00 hod.

Večer: Velikonoční vigilie  obřady na památku Vzkříšení Páně

sv. Matěj – 18:30 hod.

sv. Václav – 18:30 hod.

 

Neděle  slavnost Zmrtvýchvstání Páně

sv. Matěj – 8:00 a 10:00 hod.

sv. Václav – 9:00 a 18:00 hod.

 

Pondělí v oktávu velikonočním

sv. Matěj – 8:00 a 10:00 hod.

sv. Václav – 9:00 hod.