matej.jpg

Benefiční odpoledne II klepe na dveře

Na počátku toho všeho stála myšlenka adoptovat si dítě z nějaké rozvojové země, a umožnit mu tak vzdělání a celé jeho rodině alespoò trochu důstojný život. Potom přišla otázka, kde na adopci sehnat finanční prostředky. Následovaly obavy, aby celá akce neskončila fiaskem. Ty však netrvaly dlouho, možná jen několik okamžiků, než je zahnaly skutečné činy. Tak se minulý rok zrodilo Benefiční odpoledne.

Akce, které se kromě našich farníků zúčastnili také lidé z dalších farností a blízkého okolí, pomohla díky štědrosti dárců nashromáždit přes 14 tisíc korun! Polovinu těchto peněz jsme věnovali na adopci tehdy patnáctileté Veroniky z Ugandy a polovinu jsme poslali na Slovensko do Zlaté Bani, kam každoročně jezdíme na tábor. Tam byly finance použity na rozvoj rekvalifikačního střediska pro nezaměstnané.

Úspěch této akce a ochota ostatních podílet se na pomoci druhým nás přiměly k tomu, abychom tuto akci letos zopakovali. Benefiční odpoledne II se uskuteční v neděli 5. října opět v areálu svatomatějské farnosti. Začátek bude již v 9:30h, kdy dojde ke slavnostnímu výkopu fotbalového miniturnaje na nedalekém hřišti na Babě. Ve stejnou dobu se také na chodníku před farou, bude-li příznivé počasí, uskuteční tradiční Malování na chodníku, které se na jaře kvůli dešti konalo pouze v omezeném rozsahu.

Odpoledne od 15h jsou všichni srdečně zváni do kostela sv. Matěje, kde se uskuteční benefiční koncert flétnového kvarteta. Po něm bude na farní zahradě následovat občerstvení, prezentace projektu na Slovensku, prodej drobných předmětů, které vyrobily děti na malém táboře, a připravena je spousta dalšího programu.

A na co bude výtěžek věnován letos? Získané finanční prostředky bychom opět použili na podporu naší adoptované holčičky Veroniky (náklady na 1 rok adopce činí 7 000 Kč). Zbylé peníze budou věnovány na rekonstrukci kapličky sv. Jana Nepomuckého před farou – zejména na zhotovení nové mříže, aby mohla být kaplička za teplého počasí otevřená.

Předskokanem celé této akce bude sobotní cyklovýlet, na kterém je pro všechny účastníky připraveno zvířecí překvapení. Neváhejte tedy, osedlejte svůj bicykl a v 8h se dostavte před faru. Žlutý trikot bude určitě patřit právě vám!

Všichni jste srdečně zváni, přijïte tedy v hojném počtu!


Sobota 4.10. – od 8h cyklovýlet se zvířecím překvapením
Neděle 5.10. – Benefiční odpoledne II: od 9:30h fotbalový miniturnaj + Malování na chodníku, 15h benefiční koncert v kostele sv. Matěje, poté program na farní zahradě