matej.jpg

Příprava ke svátostem

Příprava na 1. sv. přijímání: středa 17:30 - 18:15 hod. u sv. Václava (sestra Ludmila)