matej.jpg

Příprava ke svátostem

Příprava na 1. sv. přijímání (od 3. třídy): čtvrtek 16:00 - 16:45 hod. na faře u sv. Matěje
P. RNDr. Matúš Kocian Ph.D.